Especialista en tecnologies de la llengua. Doctor en Enginyeria Informàtica. Desenvolupador i investigador en el camp de la traducció automàtica híbrida per a llengües amb pocs recursos. Especialista en resolució de problemes complexos relacionats amb el procesamiento de corpora multilingües. Especialista en recopilació i neteja de corpora.