Director tècnic. Soci fundador. Enginyer en Informàtica. DEA en Aplicacions de la Informàtica. Més de 15 anys en el desenvolupament de tecnologies lingüístiques. Si existeix una solució per a una necessitat tècnica en l'àmbit lingüístic, Sergio la coneix i te la proposarà. Si encara no existeix, la dissenyarà i desenvoluparà juntament amb la resta de l'equip tècnic, adaptant-la a les teues necessitats.