Director de recerca. Soci fundador. Catedràtic de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Doctor en Ciències Químiques. President de l'EAMT i president de SaLTMiL. Més de 15 anys de recerca en traducció automàtica. Fa de pont entre el grup Transducens de la Universtat d'Alacant i Prompsit per a propiciar la transferència de tecnologia i coneixement que s'apliquen després en la indústria.