Desenvolupador de tecnologies de la llengua. Enginyer en Informàtica. Master en Tecnologies de la Informàtica. Expert en recopilació i processament de textos paral·lels, una habilitat fonamental en processament del llenguatge natural per a aplicacions multilingües.