Identifiqueu informació rellevant en qualsevol text

  • Alimentat per diccionaris i regles personalitzades per idioma.
  • Disponible en espanyol, en portuguès i en anglès.
  • Personalitzable per a usos i llengües concrets.

Usos: núvols d’etiquetes, catàlegs, intel·ligència

  • Núvols d’etiquetes per a blogs i webs que identifiquen persones, organismes i llocs.
  • Recopilació automàtica de dades per a catàlegs, bases de dades, etc. a partir de butlletins oficials i d’altres fonts d’informació.
  • Filtratge i estructuració d’informació per a operacions d’intel·ligència.

Categories identificades

  • Noms: de llocs i de persones físiques o jurídiques.
  • Adreces: postals, URL’s, e-mails.
  • Expressions numèriques: telèfons, matrícules, IP’s.