Un projecte de Prompsit Integra per a Autodesk

Autodesk

Autodesk és una de les majors empreses de programari del món. Impulsada per la creació del seu programari més conegut, AutoCAD, Autodesk és avui una empresa amb una gran diversitat de productes en evolució continuada. Tots aquests productes i la documentació associada es publiquen en més d’una desena d’idiomes.

Necessitats del Client

Entre altres idiomes, Autodesk publica en la variant brasilera del portuguès i va plantejar a Prompsit la necessitat d'arribar a aquest mercat amb major rapidesa i menor cost a través de l'ús de traducció automàtica.

Solucions adoptades

Prompsit va proposar l'adaptació del parell espanyol-portuguès d'Apertium al domini lingüístic d'Autodesk i la implantació d'un servei de traducció per al seu format de text amb l'objectiu de traduir només aquells continguts sense correspondències perfectes en les memòries de traducció.

A més, per tal de no trencar el flux de treball habitual dels traductors acostumats a traduir des de l'anglès al portuguès, Prompsit va dissenyar un format particular per a traduir internament de l'espanyol al portuguès però mostrar al traductor la correspondència anglés-portuguès a punt per a posteditar.

Resultat del projecte

La productivitat dels traductors humans es va doblar i fins i tot triplicar segons el tipus de contingut i, conseqüentment, es va arribar abans a la qualitat de publicació desitjada en portuguès de Brasil i a un cost menor.

A més a més, Autodesk va contribuir a la millora del parell espanyol-portuguès d'Apertium amb el vocabulari creat durant l'adaptació.