Un projecte de Prompsit Informa per a Inteco

Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación

L’Inteco és l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació amb seu a Lleó (Espanya), adscrit al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç a través de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.

Necessitats del Client

L'Inteco va mostrar interès a conèixer des d'un punt de vista teòric i pràctic les tecnologies i recursos de traducció automàtica aplicables a les llengües de l'estat espanyol com a part d'un estudi intern.

Solucions adoptades

Prompsit va proposar un curs presencial d'una setmana per al personal de l'Inteco amb continguts adaptats a les necessitats i perfil tècnic del mateix i va oferir un servei de consultoria en tecnologies de traducció per orientar-los en la presa de decisions.

Resultat del projecte

El personal de l'Inteco va rebre en les seues dependències un curs a la carta per part d'un dels experts de Prompsit i va contractar un paquet de consultes per hores que són ateses regularment pels nostres experts.